Konfekcjonowanie owoców to proces, którego celem jest ochrona produktów przed jakimkolwiek ich uszkodzeniem (także zepsuciem lub wysuszeniem) podczas ich transportu, przechowywania, aż do momentu, gdy trafią do miejsca ich sprzedaży.

Jak przebiega konfekcjonowanie owoców?

Owoce, które mają trafić w odległe miejsca, konfekcjonowane są do skrzyń, kartonów i kontenerów, a następnie trafiają do specjalnych pojazdów zapewniających odpowiednie warunki ich transportu.

Pierwszym etapem konfekcjonowania jest sortowanie owoców – odrzucanie tych, które są uszkodzone czy też zepsute. Następnie owoce umieszczane są w przeznaczonych dla danego rodzaju opakowaniu. Opakowanie dobierane jest przy uwzględnieniu ich twardości, wytrzymałości i innych cech produktu. Opakowania są też odpowiednio etykietowane czy banderolowane, w razie potrzeby także foliowane. Dopiero po zakończeniu ostatniego etapu konfekcjonowania przeznacza się je do transportu.