W jaki sposób są ze sobą powiązane te dwie branże? Z punktu widzenia osoby niezaznajomionej zbyt dobrze z tematem są to dziedziny bardzo od siebie odległe, jednakże w praktyce okazuje się, że jest między nimi szereg powiązań sprawiający, że właściwie nie mogłyby istnieć bez siebie nawzajem.

Logistyka a konfekcjonowanie

Logistyka jest terminem stosowanym głównie w biznesie i oznaczającym zarządzanie transportem i dostarczaniem materiałów, produktów i półproduktów we wskazane miejsce w określonym czasie. Decyduje więc o właściwym zaopatrzeniu, ale także o magazynowaniu i pakowaniu wszelkich ładunków.

I tu właśnie odkrywamy połączenie logistyki z konfekcjonowaniem, które jest niczym innym, jak właśnie procesem odpowiedniego segregowania i pakowania towarów. Bez konfekcjonowania nie byłoby możliwe świadczenie usług logistycznych, natomiast bez logistyki konfekcjonowanie byłoby tylko pozbawionym celu, chaotycznym i niezorganizowanym procesem.

Kwestie te więc są wzajemnie od siebie zależne i mają to na uwadze wszystkie osoby zarządzające przepływem produktów, materiałów i surowców.