Usługi rozwinęły się do tego stopnia, że magazynowanie towarów zaczęło mieć większe znaczenie. Słysząc gdzieś pojęcie „magazyn” nie mamy już tylko do czynienia z jednostką organizacyjną. Nasze myśli powinny zostać ukierunkowane na pomieszczenie, które funkcjonuje w przedsiębiorstwie i należy zazwyczaj do większej firmy logistycznej, która zarządza planowaniem, realizacją i kontrolą transportu towarów.

Magazynowanie weszło teraz na nieco wyższy poziom, bo jest określane jako odpowiedzialne stanowisko pracy. Jakiekolwiek zagrożenia powstałe w wyniku magazynowania mogą wpływać na sposób realizacji transportu, oraz sposób składowania towaru i jego rozdysponowanie.

Prawo i przepisy magazynowania

Bieg czasu sprawił, iż przepisy odnośnie magazynowania stały się bardziej jasne i przejrzyste, w przypadku w którym danym terenem pracy zarządza jeden pracodawca. Można także spotkać sytuacje, jakie pokazują, że obiekty logistyczne podlegają kilku podmiotom. Przez takie postępowanie powstają różne niezgodności jeśli chodzi o przepisy bezpieczeństwa. Najlepiej w takich sytuacjach wyznaczyć jednego koordynatora, który będzie trzymał pieczę nas wszystkimi pracownikami.

Jeśli zaś chodzi o same zasady, jakie mają panować w magazynach, zostały ustalone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Dotyczą one spraw ogólnych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zanim pracodawca zechce wkroczyć w ten świat magazynowania ma obowiązek określić sposób i dopuszczalną wysokość składowania towaru, jest to zależne od jego rodzaju. Instrukcje, które określają pakowanie, załadunek i transport także powinny mieć swoje miejsce w takim pomieszczeniu.

Nasza firma stara się przestrzegać wszystkich ważnych zasad dotyczących magazynowania. Bezpieczeństwo i troska o nasze zdrowie jest przecież najważniejsza.